Oproepsystemen voor de zorgsector met dat ietsje meer

Van noodzaak naar commerciële troef

Verpleegoproepsystemen zijn het kloppend hart in elke zorginstelling. Patiënten en bewoners verwachten nu eenmaal snelle responstijden als ze “op het knopje duwen”. Alleen kunnen die oproepsystemen voor de zorgsector veel meer betekenen dan louter een communicatiemiddel tussen verpleging en patiënt.

Slimme koppelingen

Dankzij het AT-platform kunnen we allerhande functies aan de klassieke oproepsystemen voor de zorgsector toevoegen om het comfort voor patiënten, bewoners en het verplegend personeel te verhogen.

Het oproepsysteem kan bijvoorbeeld aan een bedside terminal en het zorgdossier gekoppeld worden. Zo kan de verpleegkundige in de kamer het dossier en de verpleeginstructies raadplegen op een beeldscherm en het activiteitenrapport meteen ter plaatse aanvullen in de applicatie na de interventie. Dat spaart het verzorgend personeel behoorlijk wat kilometers tussen de centrale verpleegpost en de kamers uit. Diezelfde bedside terminal kan de patiënt ook gebruiken om bijvoorbeeld maaltijden te bestellen, de zonwering aan te sturen, te communiceren met familieleden, enz… Dit doen we door applicaties van andere partners op onze schermen te installeren en weer te geven.

Ook een spreek- en luisterverbinding, videofonie functie op toestellen of smartphones of een koppeling met de mobiele CareApp voor alarmering zijn mogelijk. Zo kan de patiënt vanop afstand gerust gesteld worden dat er al iemand onderweg is. Verplegers kunnen daarbij zelfs een bijgewerkt overzicht van de oproepen, de urgentie en de exacte locatie van de patiënt raadplegen.

Over dat knopje

CareFull biedt verschillende mogelijkheden qua oproepknoppen, zowel bedrade als draadloze oplossingen. Indien je geen klassieke oproepknoppen, trekkoorden e.d. wenst te gebruiken, kunnen ook andere drukknoppen van  andere merken geconnecteerd  worden.

Naast het klassieke oproepknopje kan ook een softwarematige oproepknop op een scherm, een hals- of polszender of een oproepknop op een afstandsbediening gebruikt worden. De verpleegoproepen kunnen naar smartphones (via CareApp) en DECT- toestellen of naar een call center verzonden worden. Via de pols- of halszenders kunnen we lokaliseren waar een bewoner of patiënt zich in het gebouw bevindt.

Hoe ziet jouw oproepsysteem er in de toekomst uit?

Zullen we samen even bekijken hoeveel meerwaarde een doeltreffend, kostenbesparend en comfort verhogend verpleegoproepsysteem jouw zorginstelling kan bieden?

Even kennismaken?